Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

За нас

Фирма „Кралтрейс“ ООД  е концесионер на находище за добив на инертни материали. Кариера "Касибо" се намира в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, където са монтирани нашите трошачно- сортировъчни инсталации, със сертификат за съответствие на производствения контрол.

Фирмата развива своята основна икономическа дейност в сферата на: добив и обработка на инертни материали, асфалтови смеси, бетонови изделия и абразиви за песъкостроене.

Зад гърба си компанията има натрупан над 15 годишен стаж, и е успяла да създаде екип от добри професионалисти, който изпълнява поетите поръчки с висока прецизност, в срок и с отлично качество. 

 "Кралтрейс" ООД има внедрена система за контрол на качеството ISO 14001:2015, което гарантира за отличното изпълнени на предлаганите услугите.

Натрупаният богат опит, изградената безупречна репутация и съвременната производствена база ни помогна да се наложим в бранша и ни дава сили и смелост да се изправим пред големите предизвикателствата на повече мащабни проекти