Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Продажба на претрошен бетон, тухли, керемиди и др.

 Фирмата предлага за продажба на рециклиран материал годен за обратни насипи.

 

  • Трошен бетон/едър трошляк/
  • Трошен бетон/ дребен трошляк/
  • Рециклиран асфалт
  • Облагородени земни маси