Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Временно съхранение

Фирма "Кралтрейс" ООД разполага с площадка с всички необходими разрешителни за  временно съхранение на строителни и инертни отпадъци.

  • Бетон;
  • Тухли;
  • Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
  • Смеси от бетон, тухли керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
  • Асфалтови смеси;
  • Почва и камъни;
  • Строителни материали на основата на гипс;
  • Смесени отпадъци от строителство и събаряне;