Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Строителна механизация

 

Разполагаме с широка гама строителна механизация за изпълнението на:

  • Изкопни работи от всякакъв вид – за промишлени, жилищни и други сгради и халета; канали за канализации и проводи от всякакъв вид в земни и скални почви;
  • Насипи – масови, обратни и други;
  • Изкопи и насипи за пътища, улици и други;
  • Вертикални планировки – груби и фини в земни маси в промишленото, пътното и друго строителство;
  • Уплътняване на земни маси и настилки с вибрационни валяци;
  • Почистване на обекти от строителни отпадъци
  • Извозване на строителни отпадъци;
  • Товаро-разтоварни работи;
  • Рекултивационни видове работи;
  • Самостоятелно строителство съобразно предмета на дейност;