Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Асфалтови смеси

Филма "Кралтрейс" ООД  произвежда в Асфалтова база "Косталево", находяща се в землището на с. Косталево, м. Пискавец следните сертифицирани асфалтови смеси.

АС 31.5 осн.А0, 50/70 - асфалтобетон, предназначен за основен пласт на покритието на пътища и други натоварени с движение площи, за тежко и много тежко движение

АС 16 биндер, 50/70 - асфалтобетон, предназначен за долен пласт на покритието на пътища и други натоварени с движение площи, за тежко и много тежко движение

АС 16 изн.А, 50/70 - асфалтобетон, предназначен за износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени с движение площи, за средно, леко и много леко движение

АС 12,5 изн.А, 45/80 - 65 - асфалтобетон, предназначен за износващ пласт на покритието на пътища и други натоварени с движение площи, за тежко и много тежко движение