Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Инертни материали

Фирма „Кралтрейс“ ООД  е концесионер на находище за добив на инертни материали. Кариера "Касибо" се намира в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, където са монтирани нашите трошачно- сортировъчни инсталации, със сертификат за съответствие на производствения контрол

- добавъчни материали за бетон, фракции: 4/11,2; 11,2/16; 16/22,4

- скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4, 4/11,2, 11,2/16, 16/22,4,

- скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, фракции: 0/22,4; 0/40, 0/63