Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Претрошени тухли

Фирма "Кралтрейс" ООД разполага с всички необходими разрешителни за  транспортиране, третиране и временно съхранение на строителни и инертни отпадъци.

 • Тухли;
 • Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
 • Смеси от бетон, тухли керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
 • Асфалтови смеси;
 • Почва и камъни;
 • Строителни материали на основата на гипс;
 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне;

 

Продажба на рециклиран материал годен за обратни насипи.

 

 • Трошен бетон/едър трошляк/
 • Трошен бетон/ дребен трошляк/
 • Рециклиран асфалт
 • Облагородени земни маси